Prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy Getin Noble Banku!

W dniu 9 maja 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny, (sygn. I ACa 3927/23, SSA Marzena Konsek-Bitkowska) wydał wyrok częściowy, w którym:

Oddalił apelację Syndyka masy upadłościowej Getin Noble Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydziału Cywilnego, (sygn. XXVIII C 2962/21, SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak) ustalającego nieważność umowy Getin Banku S.A. z 2008 r.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego Getin Banku S.A. zawierała klauzule niedozwolone, które prowadzą do upadku umowy kredytu.

Na marginesie warto dodać, iż na rozprawie, która odbyła się przed Sądem Apelacyjnym pełnomocnik Syndyka masy upadłościowej złożył obszerne pismo z wnioskiem o zawieszenie postępowania w zakresie ustalenia nieważności umowy z uwagi na ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank. Sąd oddalił wniosek i wskazał, że nie ma podstaw do zawieszenia postępowania w zakresie ustalenia nieważności umowy. Ponadto Sąd zwrócił uwagę, iż również w interesie syndyka powinno być prowadzenie postępowań sądowych w zakresie ustalenia nieważności umów kredytów z uwagi na konieczność rozliczenia wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.