Prawomocny wyrok – umowa mBanku nieważna, informacja o ryzyku niewystarczająca nawet, gdy kredytobiorcą był ówczesny pracownik banku.

W dniu 7 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 568/19; SSA Katarzyna Polańska-Farion) zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych rat kredytu z powodu uznania umowy za nieważną. W ten sposób całkowicie został zmieniony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21 marca 2019 r. (I C 744/17; SSR del. Tadeusz Bulanda), który oddalał powództwo w całości. Koszty procesu poniesie w całości bank.
Sąd Apelacyjny podkreślił, że bank nie dochował wymogów informacyjnych i naraził kredytobiorców na niczym nieograniczone ryzyko kursowe. Nie może stanowić wytłumaczenia fakt, że kredytobiorca był ówczesnym pracownikiem mBanku.
Sąd zasądził odsetki od dochodzonego roszczenia dopiero od dnia złożenia oświadczenia przez kredytobiorcę o akceptacji skutków upadku umowy na rozprawie apelacyjnej.
Bank nie składał zarzutu zatrzymania w tej sprawie.
Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański oraz adw. Anna Wolna-Sroka.