Prawomocny wyrok: umowa ING Bank Śląski nieważna

16 listopada 2021 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (I ACa 102/21; SSA Joanna Naczyńska) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z 8 grudnia 2020 r. (I C 832/19; SSO Krzysztof Żyłka). Tym wyrokiem Sąd Okręgowy ustalił, że umowa  kredytu budowlano-hipotecznego ING Bank Śląski z 2008 r. nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych kwot z odsetkami.
Sąd Apelacyjny podkreślił naruszenie wymogów informacyjnych przez bank oraz nieuczciwość mechanizmu indeksacji kursami wyznaczanymi przez bank. W rezultacie uznał, że umowa jest nieważna wskutek nieprzejrzystości mechanizmu indeksacji i abuzywności klauzul przeliczeniowych.
Wyrok jest prawomocny. Bank może złożyć skargę kasacyjną.
Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Anna Wolna-Sroka