Prawomocny wyrok – umowa Getin Noble Bank nieważna

W dniu 4 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Agata Zając; VI ACa 674/20) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2020 r., sygn. XXV C 1156/17 (SSO Piotr Bednarczyk), w którym Sąd Okręgowy ustalił nieważność umowy z lipca 2008 r. zawartą z Getin Bank S.A. na kwotę ponad 540 tys. zł. Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda zwrot kosztów postępowania apelacyjnego w kwocie 9100 zł. Warto dodać, że Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy rozstrzygnięcie Sądu I instancji w zakresie przyznania powodowi podwójnej wysokości kosztów zastępstwa procesowego (22.600 zł) z uwagi na znaczny wkład pracy pełnomocników powoda.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Spółka Partnerska.