Prawomocny wyrok – umowa Getin Banku nieważna

W dniu 14 lutego 2022 r., Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Bernard Chazan; V ACa 380/21) w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. wydał wyrok, w którym zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Monika Włodarzyk sygn. akt IV C 2369/20). Sąd Okręgowy przyjął teorię salda i zasądził na rzecz kredytobiorcy wyłącznie dochodzoną kwotę w CHF. Sąd Apelacyjny zasądził zwrot dalszej kwoty 126.161,33 zł, z tym, że zapłata nastąpi po zaoferowaniu zwrotu kwoty kredytu na rzecz banku.Sąd oddalił roszczenie o zapłatę odsetk.

Koszty procesu ponosi w całości bank.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Dominika Helios oraz adw. Jacek Czabański.