Prawomocny wyrok – umowa Getin Banku nieważna

Prawomocny wyrok – umowa Getin Banku na 130 tys. zł z listopada 2006 r. nieważna.

W dniu 10 lutego 2022 r., Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Alicja Fronczyk; V ACa 194/21) w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. wydał wyrok, w którym zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Monika Włodarzyk; IV C 2386/20, ale sprawę wytoczono w 2018 r.). Sąd Okręgowy przyjął teorię salda i zasądził na rzecz kredytobiorcy wyłącznie nadwyżkę ponad wypłacony kapitał. Sąd Apelacyjny zasądził zwrot wszystkich zapłaconych rat to jest 103 tys. PLN oraz 16 tys. CHF, z tym, że zapłata nastąpi po zaoferowaniu zwrotu kwoty kredytu na rzecz banku.Odsetki zostały zasądzone od grudnia 2020 r., kiedy kredytobiorcy zostali pouczeni przed Sądem Okręgowym.

Koszty procesu ponosi w całości bank.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.