Prawomocny wyrok – umowa DNB Bank Polska nieważna

Prawomocny wyrok – umowa DNB Bank Polska nieważna.
Dzisiaj, czyli 29 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Beata Byszewska; I ACa 308/21) wydał wyrok w którym co do zasady utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 stycznia 2021 r. (III C 1768/18; SSO Ewa Jończyk), w którym Sąd uznał umowę kreytu indeksowanego kursem CHF zawartą z DNB Nord z kwietnia 2009 r. za nieważną i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot wszystkich rat z odsetkami od dnia wniesienia powództwa.
Sąd Apelacyjny zmienił wyrok w zakresie odsetek, naliczając odsetki dopiero od dnia przesłuchania powodów przed Sądem Okręgowym i ich wypowiedzenia się, że nie chcą utrzymania umowy w mocy. Sąd Apelacyjny uwzględnił również zarzut zatrzymania, który bank złożył na etapie postępowania apelacyjnego i określił, że zwrot kredytobiorcom kwoty zapłaconych rat ma nastąpić za jednoczesnym zwrotem bankowi kwoty kredytu.
Koszty postępowania apelacyjnego ponosi w całości bank. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański z kancelarii dr Jacek Czabański i Partnerzy