Prawomocny wyrok – umowa d. Polbank EFG nieważna

19 sierpnia 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 345/19, SSA Ryszard Sarnowicz, SSA Ksenia Sobolewska-Filcek, SO del. Grzegorz Tyliński) oddalił apelację Raiffeisen Bank International AG wniesioną od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2019 r., sygn. XXV C 2579/18 (wyrok wydany przez SSR del. Kamila Gołaszewskiego), a ponadto na skutek apelacji wniesionej przez naszą Kancelarię (w zakresie tzw. teorii salda, którą zastosował Sąd I instancji) zmienił zaskarżony wyrok i zasądził całość roszczenia dochodzonego w imieniu kredytobiorcy stosując tym samym teorię dwóch kondykcji.
Sąd Apelacyjny uznał, iż Sąd Okręgowy prawidłowo ocenił, że nieuczciwość postanowień umownych (klauzul indeksacyjnych) prowadzi do nieważności umowy, jak również zauważył, że taka właśnie linia orzecznicza krystalizuje się w Sądzie Apelacyjnym.
Dodatkowo Sąd Apelacyjny zgodził się z argumentacją ustną pełnomocnika powoda, która została podniesiona w trakcie dzisiejszej rozprawy, iż umowa jest również nieważna z uwagi na jej niewykonalność, która została spowodowana zmianą podmiotu publikującego stawkę LIBOR. W regulaminie bowiem zostało jasno wskazane, iż publikacją stawki LIBOR zajmuje się Brytyjskie Stowarzyszenie Bankierów tzw. BBA, a od 2014 r. nastąpiła zmiana operatora i obecnie stawka LIBOR publikowana jest przez zupełnie inny podmiot.
Bank nie zmienił regulaminu i cały czas wykonywał umowę w takim samym kształcie. Umowa stała się zatem niewykonalna, co skutkowało jej nieważnością również z tego powodu.
Wyrok jest prawomocny. Bank może złożyć skargę kasacyjną.
Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. dr Jacek Czabański.