Prawomocny wyrok – umowa d. Noble Banku nieważna.

Wyrokiem z 31 marca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1058/20; SSA Jolanta Pyźlak) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 23 październka 2020 r. (XXV C 827/18; SSO Monika Włodarczyk) co do ustalenia nieważności umowy kredytu z kwietnia 2008 r. na kwotę 1,4 mln zł. SA zmienił wyrok i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot rat kredytu z uwzględnieniem jednak zarzutu zatrzymania zgłoszonego przez bank. Odsetki zostały naliczone od dnia złożenia oświadczenia o akceptacji nieważności umowy przez kredytobiorcę przed Sądem Okręgowym do podniesienia przez bank zarzutu zatrzymania.

Sąd Apelacyjny zasądził także na rzecz kredytobiorcy zwrot kosztów procesu za I i II instancję.

Sprawa była o tyle specyficzna, że dotyczyła kredytu udzielonego cudzoziemcowi na zakup mieszkania, które wcześniej wynajmował od doradcy kredytowego Noble Bank. Innymi słowy, doradca kredytowy załatwił kredyt z banku na kupno swojego własnego mieszkania! Oczywiście doradca zapewniał, że jedyną dostępną formą kredytu jest kredyt w CHF, chociaż kredytobiorca osiągał dochody w USD.

Stronom przysługuje jeszcze skarga kasacyjna.

Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański oraz adw. Anna Wolna-Sroka.