Prawomocny wyrok – umowa d. Getin Banku jest nieważna

27 lipca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 114/18, SSA Małgorzata Borkowska (spr.), SSA Ksenia Sobolewska-Filcek, SSA Teresa Mróz) oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 24 listopada 2017 r. (XXV C 1059/16, SSR del. Kamil Gołaszewski), w którym Sąd uznał że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy ponad 150 tys. zł. kwoty nadpłaconej ponad kwotę otrzymanego kredytu (kredyt został udzielony w sierpniu 2006 r. przez Getin Bank na 250 tys. zł i spłacony całkowicie przed terminem w 2012 r.)
Sąd Apelacyjny uznał, że Sąd Okręgowy prawidłowo ocenił, że nieuczciwość postanowień umownych (klauzul indeksacyjnych) prowadzi do nieważności umowy, jak również zauważył, że taka właśnie linia orzecznicza krystalizuje się w Sądzie Apelacyjnym.
Wyrok jest prawomocny. Bank może złożyć skargę kasacyjną.
Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Maciej Zaborowski.