Prawomocny wyrok po pięciu latach. Umowa mBanku nieważna.

W dniu 29.11.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVII wydział cywilny odwoławczy (XXVII Ca 1610/20; SSO Joanna Staszewska) wydał wyrok, w którym uwzględnił w całości apelację kredytobiorcy od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 19.10.2018 r. (VI C 1838/17; SSR Monika Kubiak) i uznał, że umowa kredytu waloryzowanego mBanku z października 2007 r. na kwotę ok. 200 tys. zł nie może być dalej wykonywana po przeliczeniach kursem średnim NBP, tylko trzeba ją uznać za nieważną w całości.

W rezultacie Sąd odwoławczy zasądził zwrot żądanych rat i to z odsetkami od wezwania przedsądowego, co należy odnotować z zadowoleniem, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że proces rozpoczął się w sierpniu 2017 r., a więc trwał w sumie ponad 5 lat.

Ze względu na wartość przedmiotu sporu poniżej 50 tys. zł, bank nie może złożyć skargi kasacyjnej a wyrok jest prawomocny i ostateczny.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.
To 208 prawomocny wyrok w sprawach kredytów powiązanych z kursem waluty obcej uzyskany przez Kancelarię.