Prawomocna wygrana z Raiffeisenem

Wyrokiem z 30 marca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1040/20; SSA Jacek Sadomski) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 27 października 2020 r. (XXV C 792/20; SSR del. Adam Mitkiewicz) co do nieważności dwóch umów kredytu indeksowanego d. Polbank EFG z 2008 r. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot rat kredytu (Sąd Okręgowy kierował się teorią salda), ale uwzględnił zarzut zatrzymania banku. Jednocześnie uznał, że zgodnie z uchwałą SN z 7 maja 2021 r. III CZP 6/21 odsetki od dochodzonego roszczenia należne są dopiero od złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia o akceptacji upadku umowy, choć przyznał, że kwestia jest kontrowersyjna.

Na rzecz kredytobiorcy został zasądzony zwrot całości kosztów procesu.

Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.