Prawomocna wygrana z Raiffeisenem

Wyrokiem z 1 lipca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1038/20; SSA Jacek Sadomski) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 27 października 2020 r. (XXV C 2698/18; SSR del. Adam Mitkiewicz) co do nieważności umowy kredytu indeksowanego d. Polbank EFG z 2008 r. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot rat kredytu (Sąd Okręgowy kierował się teorią salda), ale uwzględnił zarzut zatrzymania banku. Jednocześnie uznał, że zgodnie z uchwałą SN z 7 maja 2021 r. III CZP 6/21 odsetki od dochodzonego roszczenia należne są dopiero od złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia o akceptacji upadku umowy. Na rzecz kredytobiorcy został zasądzony zwrot całości kosztów procesu.

Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą złożyć jeszcze skargę kasacyjną.
Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański oraz adw. Dominika Helios.