Prawomocna wygrana z Raiffeisenem

Wyrokiem z dnia 16 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 835/21; SSA Ewa Kaniok) co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 19 sierpnia 2021 r. (XXVIII C 3661/21; SSO Iwona Lizakowska-Bytof) co do nieważności umowy kredytu indeksowanego z sierpnia 2008 r. i zapłaty na rzecz kredytobiorcy ponad 217 tys. PLN.

Sąd Apelacyjny uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez bank na etapie postępowania apelacyjnego i w związku z tym oddalił roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie. Na rzecz kredytobiorcy został zasądzony zwrot kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym w kwocie 8.100 zł.

Wyrok jest prawomocny.

Strony mogą złożyć skargi kasacyjne. Kancelaria będzie rekomendowała skargę kasacyjną w zakresie odsetek.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.