Prawomocna wygrana z Raiffeisen Bank International

16 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 548/20; SSA Ryszard Sarnowicz) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu na 1,150 tys. zł z czerwca 2008 r. zawarta z d. Polbank EFG jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot kwoty zapłaconych rat.

W ten sposób zmianie uległ wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 18 maja 2020 r. (XXV C 2764/18; SSO Tomasz Gal), który pozbawił skuteczności klauzule indeksacyjne, ale utrzymał umowę w mocy (tzw. „odfrankowienie”).

Jednocześnie Sąd uznał, że bank skutecznie złożył zarzut zatrzymania i ustalił, że zwrot nastąpi pod warunkiem zwrotu kwoty otrzymanego kredytu. Sąd uznał również, że odsetki za opóźnienie od dochodzonego roszczenia należne są dopiero od złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia o akceptacji nieważności umowy.

Bank musi również zwrócić koszty procesu za obie instancje.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.