Prawomocna wygrana z Raiffeisen Bank International AG

Wyrokiem z 26 maja 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 991/21; sprawozdawca sędzia Urszula Wiercińska oraz sędziowie: Grażyna Kramarska i Beata Waś) co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 23 września 2021 r. (XXV C 2931/18; SSO Anna Pogorzelska), w którym sąd ustalił nieważność umowy kredytu d. Polbank EFG z 20 maja 2008 r. na kwotę 580 tys. zł i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych kwot z odsetkami od wezwania przedsądowego, to jest od 27 grudnia 2016 r.

Sąd Apelacyjny uznał jednak, że odsetki za opóźnienie są należne kredytobiorcom dopiero od dnia rozprawy w I instancji, na której podtrzymali wolę nieważności umowy, to jest od czerwca 2021 r. do maja 2023 r., kiedy bank złożył zarzut zatrzymania – który również został uwzględniony.

Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą jeszcze złożyć skargę kasacyjną.

Sprawa toczyła się 77 miesięcy, z czego 20 w postępowaniu apelacyjnym. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.