Prawomocna wygrana z mBankiem

Prawomocna nieważność umowy kredytu indeksowanego z lutego 2008 r. zawartego z mBankiem na kwotę ponad 1 mln złotych.

Wyrokiem z 25 maja 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Aleksandra Kempczyńska, sprawozdawca, SSA Ewa Klimowicz – Przygódzka, SSA Joanna Mrozek) ustalił, że umowa jest nieważna i zasądził zwrot zapłaconych przez kredytobiorcę kwot z odsetkami od 13 września 2022 r., tj od daty oświadczenia kredytobiorcy o zgodzie na nieważność złożonego w toku postępowania apelacyjnego.

Tym samym zmianie uległ wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 15 grudnia 2021 r. (II C 134/18; SSR del. Anna Bonkowska), w którym Sąd ustalił, że klauzule indeksacyjne są bezskuteczne, ale umowa może być wykonywana bez nich (tzw. odfrankowienie).

Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą jeszcze złożyć skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego.

Postępowanie toczyło się łącznie 64 miesiące, z czego 18 w II instancji.

Kredytobiorców reprezentował adw. dr Jacek Czabański.