Prawomocna wygrana – umowa kredytu z Bankiem Millennium z grudnia 2006 r. jest nieważna

Prawomocna wygrana – umowa kredytu zawarta z Bankiem Millennium z grudnia 2006 r. na kwotę ok. 480 tys. zł jest nieważna.

Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Ewa Kaniok; V ACa 402/22) wydał 11 stycznia 2023 r. wyrok, w którym oddalił apelacje obu stron od wyroku Sądu Okręgowego z 28 stycznia 2022 r. (SSR del. Aleksandra Błażejewska-Leoniak; XXVIII 8/21, wcześniejsza sygnatura III C 1286/18), który stwierdził nieważność umowy i zasądził dochodzone kwoty z odsetkami od dnia oświadczenia kredytobiorców o zgodzie na nieważność na rozprawie w sierpniu 2020 r.

Bank kwestionował rozstrzygnięcie w całości, kredytobiorcy co do zakresu zasądzonej kwoty odsetek, żądając ich zasądzenia od wezwania przedsądowego z 2018 r.

Wyrok jest prawomocny. Bank może złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Sprawę prowadził adw. Dominika Helios, adw. Anna Bielecki i adw. Jacek Czabański.

Postępowanie trwało łącznie 54 miesiące.