Prawomocna przegrana mBanku – umowa kredytu na 550 tys. zł z lipca 2007 r. nieważna

Wyrokiem z 31 stycznia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Beata Kozłowska; I ACa 619/20) generalnie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 lipca 2020 r. (SR del. Ewa Wiśniewska-Wiecha; I C 1288/16), w którym Sąd Okręgowy zasądził na rzecz powodów zwrot zapłaconych rat kredytu i ustalił, że umowa jest nieważna. Zdaniem Sądu Apelacyjnego umowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne, których eliminacja prowadzi do upadku umowy.

Sąd Apelacyjny uznał zarzut zatrzymania banku oraz zasądził odsetki od czasu złożenia oświadczenia przez kredytobiorców przed Sądem Okręgowym (lipiec 2020 r.) do złożenia zarzutu zatrzymania przez bank na etapie postępowania apelacyjnego.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka, adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Maciej Zaborowski.