Prawomocna nieważność umowy z Raiffeisen

Wyrok prawomocny – umowa pożyczki denominowanej Raiffeisen Bank Polska S.A. nieważna!

W dniu 30.03.2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Agata Zając, sygn. VI ACa 39/21) oddalił apelację pozwanego banku od korzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 listopada 2020 r., sygn. XXV C 2829/18 zasądzającego od pozwanego na rzecz powodów 117.052,93 CH wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Sprawa dotyczyła umowy pożyczki denominowanej z listopada 2007 r., która została całkowicie spłacona przed wniesieniem pozwu. Sam pozew dotyczył nadwyżki ponad kwotę kapitału. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców koszty zastępstwa procesowego w wysokości 10.800 zł za I instancję oraz 8.100 zł za II instancję.

Zarzut zatrzymania banku nie został uwzględniony. Dodatkowo w dniu 20 kwietnia 2022 r. Sąd oddalił wniosek banku o wstrzymanie wykonalności wyroku.

Jednocześnie Sąd uznał, że odsetki od dochodzonej kwoty mogą być naliczane dopiero od stycznia 2022 r., to jest od dnia złożenia przez kredytobiorców oświadczenia o akceptacji upadku umowy. Kancelaria będzie rekomendowała skargę kasacyjną w zakresie oddalonych odsetek.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.