Prawomocna nieważność umowy z mBankiem

Umowa mBanku prawomocnie nieważna, Sąd rozlicza strony po zarzucie potrącenia.

19 lipca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 39/21; SSA Edyta Jefimko) zmienia wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 17 listopada 2020 r. (II C 222/17), który „odfrankowił” umowę i ustala, że umowa zawarta z mBankiem w lipcu 2008 r. jest nieważna.

Na początku 2022 r. mBank nie czekając na zakończenie pierwszej sprawy pozwał kredytobiorców o zwrot kwoty kapitału kredytu i zażądał dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z niego, argumentując, że umowa jest nieważna. W ramach obrony kredytobiorcy dokonali potrącenia roszczenia banku o zwrot kapitału ze swoim roszczeniem o zwrot kwot zapłaconych do tej pory.

Sąd Apelacyjny uznał oświadczenie o potrąceniu za skuteczne i zasądził na rzecz powodów zwrot kwoty pozostałej po potrąceniu.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną.
Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.