Prawomocna nieważność umowy z Getin Bankiem

Wyrokiem z 14 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (wydał wyrok, w którym podtrzymał nieważność umowy zawartej z Getin Bankiem, natomiast oddalił roszczenie o odsetki przed złożeniem oświadczenia przez konsumenta o akceptacji upadku umowy (I ACa 1021/21; SSA Roman Dziczek).

W pierwszej instancji wyrok wydał Sąd Okręgowy w Warszawie 13 października 2021 r. (XXIV C 2689/20, wcześniej XXV C 1229/16; SSR del. Anna Zalewska).