Prawomocna nieważność umowy z d. Getin Bankiem

Nieco spóźniona informacja, ale za to dobra. Wyrokiem z 8 września 2022 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi (I ACa 784/21; SSA Małgorzata Stanek) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 30 marca 2021 r. (I C 1343/15; SSO Marcin Sumiński) co do nieważności umowy kredytu zawartej z d. Getin Bankiem w czerwcu 2008 r.

Roszczenie kredytobiorców o zapłatę zostało oddalone ze względu na podniesienie przez bank zarzutu potrącenia roszczenia kredytobiorców z roszczeniem banku o zwrot kwoty wypłaconej w wykonaniu nieważnej umowy.

W ten sposób już po 7 latach procesu osiągnęliśmy prawomocne rozstrzygnięcie, choć bank zapewne złoży jeszcze skargę kasacyjną.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka (www.kancelariaczabanski.pl), a wcześniej adw. Maciej Zaborowski oraz adw. Jakub Ryzlak.