Prawomocna nieważność umowy z BPH

Umowa kredytu denominowanego dawnego BPH S.A. (obecnie Pekao S.A.) prawomocnie nieważna!

Wyrokiem wydanym w dniu 13 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 848/21; SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Joanna Radzyńska-Głowacka; I C 3046/20 z 21 września 2021 r.) co do nieważności umowy kredytu z marca 2008 r. (umowa denominowana dawnego BPH S.A. z siedzibą w Krakowie). Sąd jednocześnie zasądził od Banku Pekao S.A. zwrot całości roszczenia powodów (uwzględniając apelację strony powodowej od oddalonego roszczenia zapłaconego powyżej 10 lat przed wniesieniem powództwa – z uwagi na przedawnienie). Sąd Apelacyjny zgodził się z argumentacją pełnomocnika powodów, iż roszczenie powodów nie uległo przedawnieniu. Sąd zasądził zatem dodatkowo na rzecz kredytobiorców ponad 58 tysięcy złotych, a także ustalił, iż bank ponosi koszty procesu w całości. Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz kredytobiorców koszty procesu w instancji odwoławczej w wysokości 9.100 zł. Odsetki zostały zasądzone od oświadczenia o skutkach nieważności umowy.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.