Prawomocna nieważność umowy Raiffeisen Bank International A.G.

Prawomocna wygrana z Raiffeisen Bank International!

Oba wyroki wydane na posiedzeniach niejawnych, w sprawie nie odbyła się ani jedna rozprawa!

W dniu 26 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Małgorzata Sławińska, I ACa 908/21) wydał na posiedzeniu niejawnym wyrok, w którym utrzymał wyrok wydany również na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 września 2021 r. (SSO Piotr Bednarczyk; XXVIII C 1857/21) co do nieważności umowy zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A.

Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę 237 550,43 zł oraz 48 582,60 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 27 kwietnia 2021 r. (tj. od dnia doręczenia pozwu) do dnia zapłaty. Zarzut zatrzymania nie został złożony.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki