Prawomocna nieważność umowy Nordea ze spłatą bezpośrednio w CHF

W dniu 15 maja 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 1355/22) w składzie SSA Paulina Asłanowicz (spr.), SSA Robert Obrębski, SSA Marta Szerel po wygłoszeniu stanowisk końcowych przez pełnomocników zamknął rozprawę i po naradzie wydał wyrok, w którym:

1. uchylił wyrok Sądu Okręgowego co do punktu 2 i w tym zakresie umorzył postępowanie wobec cofnięcia powództwa o zapłatę.

2. oddalił apelację pozwanego w pozostałym zakresie.

3. zasądził na rzecz powodów kwotę 8100 zł tytułem kosztów zwrotów postępowania.

Z uzasadnienia:

Umowa jest nieważna. Nie ma znaczenia, że spłata była bezpośrednio w CHF, bo wystarczy nieuczciwość przy wypłacie. Sąd uznał, że w sprawie nie doszło także do właściwego poinformowania o ryzyku, przy czym pominął dowód z wnioskowanych świadków uznając, że po pierwsze teza dowodowa zgłoszona przez pozwanego nie obejmowała istotnych kwestii, a po drugie, że i tak przedstawienie właściwej informacji powinno nastąpić na piśmie, czego nie było.

Sąd uznał, że powodowie słusznie dokonali cofnięcia powództwa o zapłatę wobec dokonanego potrącenia a ponieważ sprawę wygrali co do zasady, to nie powinno się ich obciążać kosztami postępowania w żadnym zakresie, a koszty powinny spocząć na pozwanym.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka oraz adwokat Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.