Prawomocna nieważność umowy Millennium, zarzut zatrzymania nie został uwzględniony

W dniu 15 maja 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny (SSA Anna Strączyńska, sygn. I ACa 10/23) utrzymał w całości wyrok I instancji ustalający nieważność umowy Banku Millennium S.A. z marca 2008 r. i zasądzający od pozwanego na rzecz powodów ponad 120 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od listopada 2017 r. do dnia zapłaty oraz ponad 24 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od czerwca 2019 r. do dnia zapłaty.

Dodatkowo Sąd Apelacyjny zasądził od pozwanego na rzecz powodów 6.750 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Zdaniem Sądu umowa zawierała klauzule niedozwolone, których skutkiem jest upadek umowy. Zarzut zatrzymania nie przysługuje z uwagi na to, iż umowa kredytu nie jest umową wzajemną. Dodatkowo Sąd Apelacyjny powołał się na ostatnie orzeczenie TSUE z 8 maja 2024 r., w sprawie C-424/22, w którym TSUE stwierdził, że zarzut zatrzymania nie przysługuje.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.