Prawomocna nieważność umowy mBanku!

Wyrokiem z 31 maja 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Jacek Sadomski, SSA Tomasz Pałdyna i SSA Ksenia Sobolewska-Filcek) w sprawie o sygn. akt VI ACa 1601/22 ustalił, że umowa jest nieważna i zasądził zwrot zapłaconych przez kredytobiorcę kwot z odsetkami od 19 maja 2022 r., tj. od daty oświadczenia kredytobiorcy o zgodzie na nieważność złożonego w trakcie rozprawy przed Sądem I instancji do dnia 29 maja 2023 r. (data złożenia przez pozwanego oświadczenia o skorzystaniu z prawa zatrzymania). Dodatkową sąd uwzględnił zarzut zatrzymania (w zakresie kwoty faktycznie wypłaconego kredytu) podniesiony przez bank na etapie postepowania apelacyjnego.

Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą jeszcze złożyć skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego.

Postępowanie toczyło się łącznie 28 miesiące, z czego 11 w II instancji.

Kredytobiorcę reprezentowała adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.