Prawomocna nieważność umowy mBanku

W dniu 25 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Paulina Asłanowicz; V ACa 572/21) co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 maja 2021 r., (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha, sygn. XXVIIIC 1440/21) ustalający nieważność umowy kredytu mBanku (d. BRE Bank) z grudnia 2007 r. i zasądzający na rzecz powodów ponad 90 tys. PLN oraz 54 tys. CHF.

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie i zasądził je od 18 sierpnia 2020 r. (data złożenia oświadczenia powodów o akceptacji upadku umowy).

Wyrok jest prawomocny, ale bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka, Partner w Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.