Prawomocna nieważność umowy Getin Noble Banku

Zasądzenie ponad 821 tys. PLN!

W dniu 19 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Ksenia Sobolewska-Flicek, sygn. VI ACa 1056/21 oraz VI ACa 1057/21)) oddalił apelacje Getin Noble Banku od dwóch wyroków częściowych wydanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Kamil Gołaszewski), sygn. XXV C 3073/18) w dniu 1.03.2021 r. (wyrok ustalający nieważność umowy dawnego Noble Bank z 2006 r.) oraz w dniu 29.04.2021 r. (wyrok zasądzający na rzecz kredytobiorcy ponad 821 tys. PLN zgodnie z teorią dwóch kondykcji). Sąd nie uznał zarzutu potrącenia podniesionego przez bank z uwagi na jego przedwczesność (oświadczenie o potrąceniu zostało zgłoszone przed oświadczeniem konsumenta o skutkach nieważności umowy).

Sąd oddalił roszczenie jedynie w zakresie odsetek za opóźnienie, które zasądził od oświadczenia o skutkach nieważności umowy. W tym zakresie Kancelaria będzie rekomendowała klientowi wniesienie skargi kasacyjnej.

Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda 10.800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym oraz postępowaniu zażaleniowym.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański, Wolna-Sroka Spółka Partnerska