Prawomocna nieważność umowy d. Polbank EFG

23 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Paulina Asłanowicz; V ACa 632/20) całkowicie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 sierpnia 2020 r. (SO Katarzyna Waseńczuk; II C 2015/19), w którym Sąd uznał, że umowa kredytu indeksowanego z grudnia 2007 r. na ok. 500 tys. zł. jest ważna i uczciwa i oddalił powództwo kredytobiorców.
Wskutek apelacji, Sąd Apelacyjny zmienił wyrok i uznał, że umowa jest nieważna i zasądził zwrot dochodzonych kwot w PLN i CHF, z tym, że uznał zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania co do kwot w PLN (co do CHF bank nie zgłosił zarzutu zatrzymania). Również odsetki od dochodzonej kwoty zostały zasądzone dopiero od dnia złożenia oświadczenia przez powodów o akceptacji upadku umowy.
Wyrok jest prawomocny, ale bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański oraz adw. Anna Bielecki.