Prawomocna nieważność umowy d. Polbank EFG

W dniu 1 grudnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 195/22; SSA Robert Obrębski) całkowicie zmienił niekorzystny dla kredytobiorcy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 7 grudnia 2021 r. (II C 688/20; SSO Michał Chojnacki), który oddalił powództwo przeciwko Raiffeisen Bank International w całości.

Sąd Apelacyjny uznał zaś umowę kredytu na kwotę 270 tys. zł. zawartą w listopadzie 2007 r. z d. Polbank EFG za nieważną w całości i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot rat z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego.

Sąd uznał jednocześnie, że bank skutecznie podniósł zarzut zatrzymania zasądzonej kwoty do czasu zwrotu kwoty kredytu.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.
Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański i adw. Anna Wolna-Sroka.
Sprawa trwała 50 miesięcy w I instancji i 12 miesięcy w II instancji.