Prawomocna nieważność umowy d. Noble Bank S.A.

Zmiana wyroku z tzw. „odfrankowienia” na „ustalenie nieważności”.

Sąd nie uwzględnił zarzutu potrącenia podniesionego przez bank!

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 8 sierpnia 2022 r. (VI ACa 423/20; SSA Krzysztof Tucharz) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 lutego 2020 r. (XXV C 257/18) ustalający, że konkretne klauzule indeksacyjne nie wiążą kredytobiorców na przyszłość (tzw. odfrankowienie) i ustalił, że umowa kredytu d. Noble Bank S.A. z marca 2008 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców ponad 309 tys. PLN i 2.088,93 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 kwietnia 2022 r. do dnia zapłaty

Sąd nie uwzględnił zarzutu potrącenia podniesionego przez bank, ponieważ uznał, iż oświadczenie zostało zgłoszone przedwcześnie.

Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów całość kosztów procesu za I i II instancję w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrok jest prawomocny.
Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.