Prawomocna nieważność umowy d. EFG Eurobank Ergasias

W dniu 23 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Paulina Asłanowicz; V ACa 954/20) co do zasady podtrzymał wyrok Sąd Okręgowego w Warszawie z dnia 15 września 2020 r., sygn. XXV C 234/19 ustalający nieważność umowy kredytu d. EFG Eurobank Ergasias zawartej w styczniu 2008 r. i zasądzający na rzecz powodów ponad 49 tys PLN i 174 tys. CHF, z tym, że uznał zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania. Również odsetki od dochodzonej kwoty zostały zasądzone dopiero od dnia złożenia oświadczenia przez powodów o akceptacji upadku umowy tj. od stycznia 2020 r.
Wyrok jest prawomocny, ale bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka.