Prawomocna nieważność umowy Banku Millennium

2 czerwca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Krzysztof Tucharz; VI ACa 238/20) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 12 listopada 2019 r. (SSR del. Ewa Suchecka-Bartnik; III C 611/17) co do nieważności umowy kredytu indeksowanego kursem CHF z lipca 2008 r. zawartej na milion złotych z Bankiem Millennium i zasądzenia na rzecz kredytobiorców zwrotu kwoty zapłaconych na rzecz banku.

Sąd oddalił roszczenie o odsetki, gdyż uznał, że odsetki od dochodzonej kwoty mogą być naliczane dopiero od dnia złożenia przez kredytobiorców oświadczenia o akceptacji upadku umowy w toku postępowania apelacyjnego.

Sąd nie uznał również złożonego przez bank oświadczenia o zatrzymaniu, gdyż zostało ono złożone przed złożeniem przez kredytobiorców oświadczenia o akceptacji upadku umowy, a więc wtedy, gdy bank nie mógł podnosić jeszcze swojego roszczenia.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, a także wystąpić o wstrzymanie wykonalności tego wyroku do czasu rozpoznania skargi.

Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański