Prawomocna nieważność Banku Millennium. Odsetki od wezwania. Kredyt całkowicie spłacony.

W dniu 20 stycznia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Dagmara Olczak-Dąborowska; I ACa 504/22), wydał wyrok, w którym oddalił apelację banku w całości, a zatem utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Agnieszka Nakwasa-Szczepkowska), sygn. XXVIII C 2731/21 z dnia 9 lutego 2022 r. zasądzający na rzecz powodów ponad 260 tys. PLN oraz 18.442,81 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od września 2018 r. do dnia zapłaty przesłankowo tytułem nieważności umowy.

Klienci wystąpili o zwrot wszystkich wpłat zgodnie z teorią dwóch kondykcji.

Ponadto sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna – Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p