Pozew banku oddalony – umowa Polbank EFG nieważna

W dniu 18.11.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Ogińska-Łągiewka) w sprawie o sygn. akt (XXV C 887/19, uprzednio XXV C 910/18, XXV Nc 104/18) wydał korzystny wyrok w sprawie naszego klienta.
Bank Raiffeisen wystąpił z powództwem przeciwko naszemu klientowi o zapłatę w związku z wypowiedzeniem umowy kredytu indeksowanego do kursu CHF.
Sąd oddalił w całości powództwo banku oraz zasądził od banku solidarnie na rzecz kredytobiorców koszty postępowania, w tym koszt zastępstwa procesowego w kwocie 10.817 zł.
Warto podkreślić, iż na wstępnym etapie w sprawie został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, który został skutecznie zaskarżony przez naszą Kancelarię.
Uzasadniając ustnie motywy wyroku sąd wskazał, iż w całości zgadza się z argumentacją strony pozwanej przedstawioną w toku sprawy. Oczywiście Kancelaria podniosła wszystkie zarzuty, w tym najdalej idące w zakresie nieważności umowy kredytu.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka oraz r. pr. Grzegorz Godzina.