Powództwo banku oddalone ze względu na potrącenie

Wyrokiem z 14 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie (I C 964/21; SSO Marek Ciszewski) oddalił powództwo banku Millennium o zwrot kwoty wypłaconego kredytu w wysokości 235 tys. zł, a to ze względu na dokonane przez kredytobiorców potrącenie, którego bank nie wiedzieć czemu nie uznawał.

Z dochodzonej przez bank kwoty sąd zasądził tylko 45 złotych oraz odsetki za opóźnienie za 24 dni. Prawomocny wyrok w sprawie z powództwa kredytobiorców ustalający nieważność umowy zapadł 4 kwietnia 2023 r., a Sąd zasądził odsetki na rzecz banku od następnego dnia do 28 kwietnia 2023 r., kiedy wskutek oświadczenia kredytobiorców nastąpiło potrącenie wzajemnych wierzytelności.

Bank w ostatnim momencie cofnął powództwo o zapłatę 183 tys. zł. za tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

Sąd zasądził jednocześnie 10.834 zł kosztów postępowania na rzecz pozwanych kredytobiorców.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.

Postępowanie w I instancji trwało 28 miesięcy.