Oddalone powództwo przeciwko Getinowi

Wyrokiem z 4 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 376/21, ale sprawa z 2017 r.; SSR del. Anna Lipińska) oddalił powództwo kredytobiorcy przeciwko Getinowi. Sąd uznał, że kredytobiorca zdawał sobie sprawę z ryzyka związanego z zaciąganą umową, gdyż zawarł podobną umowę rok wcześniej, a ponadto wielokrotnie spotykał się z doradcą kredytowym.

Oczywiście od wyroku zostanie złożona apelacja.

Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.