Oddalone powództwo kredytobiorcy

Na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Jacek Bajak, I C 1053/17) w sprawie p-ko mBank SA wydał wyrok oddalający powództwo kredytobiorcy. Nie są na razie znane motywy rozstrzygnięcia, ale znając dotychczasową linię sędziego, to zapewne umowa okazała się ważna i uczciwa w całości. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.