Oddalone powództwo Banku Millennium oparte o umowę kredytu indeksowanego

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 13 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (XII C 692/21; SSO Anna Stawikowska) oddaliła powództwo banku oparte o roszczenia z umowy kredytu indeksowanego z maja 2007 r.

W sprawie został 19 lutego 2019 r. wydany przez Sąd nakaz zapłaty zgodnie z żądaniem banku, od którego wnieśliśmy sprzeciw.

Obecnie Sąd oddalił powództwo banku w całości.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański.

Postępowanie w I instancji trwało 48 miesięcy.