Oddalenie powództwa w sprawie przeciwko mBankowi

Wyrokiem z 31 marca 2022 r. (wydanym na posiedzeniu niejawnym) Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 335/18; SSO Michał Chojnacki) oddalił powództwo w sprawie przeciwko mBankowi. Uzasadnienie na razie nie jest znane.

Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.

Od tego wyroku również będzie złożona apelacja.