Oddalenie powództwa w sprawie d. Polbank EFG

7 grudnia 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 688/20; Michał Chojnacki) na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, w którym w całości oddalił powództwo kredytobiorców o ustalenie i zapłatę skierowane przeciwko Raifeissen Bank International AG (umowa d. Polbank EFG). Motywy rozstrzygnięcia nie są znane, gdyż na razie uzasadnienie nie zostało sporządzone. Wyrok stoi w jaskrawej sprzeczności z orzeczeniami zapadającymi w apelacji warszawskiej i dlatego w sprawie zostanie złożona apelacja.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadz adw. Jacek Czabański.