Oddalenie powództwa mBanku przeciwko kredytobiorcom

Sąd Okręgowy w Koszalinie (I C 982/21; SSO Iwona Szkudłapska-Ćwik) wyrokiem z 8 maja 2024 r. oddalił roszczenie banku o zapłatę kwoty wypłaconej w wykonaniu nieważnej umowy kredytu, pomimo tego, że kredytobiorcy dokonali potrącenia (roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie zostało ostatecznie przez bank cofnięte) w całości i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów postępowania w wysokości 10.834 zł.

W sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko bankowi wyrok prawomocny ustalający nieważność umowy i zasadząjący odpowiednią kwotę zapadł w lipcu 2022 r.

Postępowanie w sprawie z powództwa banku trwało 26 miesięcy.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.