Oddalenie powództwa Banku Millennium – nieważna umowa kredytu rozliczona poprzez potrącenia

Wyrokiem z 10 lipca 2024 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach (I C 1240/21; SSO Piotr Suchecki) oddalił powództwo Banku Millennium.

Bank Millennium wytoczył sprawę kredytobiorcom po zapadnięciu prawomocnego wyroku w sprawie z powództwa kredytobiorców i ustaleniu nieważności umowy kredytu. Z niezrozumiałych względów bank domagał się zasądzenia całej kwoty kredytu w wysokości 300 tys. zł, pomimo dokonania potrącenia wierzytelności i dopłaceniu ok. 80 tys. zł różnicy przez kredytobiorców. Ponadto bank żądał zapłaty dodatkowego wynagrodzenia za tzw. korzystanie z kapitału.

W toku postępowania bank cofnął częściowo powództwo o zwrot kapitału, ale z nieznanych powodów nie uznał potrącenia w zakresie kwoty ok. 77 tys. zł. Ponadto bank cofnął powództwo o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału po wyroku TSUE.

Sąd oddalił powództwo banku, uznając, że doszło do skutecznego potrącenia. Ponadto Sąd zasądził 10.834 zł tytułem kosztów postępowania na rzecz kredytobiorców, wskazując, że powództwo było zbędne, bo sam bank mógł złożyć oświadczenie o potrąceniu i zaspokoić swoje roszczenie zamiast składać pozew a potem podtrzymywać roszczenie.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 29 miesięcy. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.