Nieważność umowy Santander Consumer Bank S.A.

W dniu 28 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 4478/21; SSO Katarzyna Dawid-Birska) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu zawarta z Santander Consumer Bank S.A. w sierpniu 2008 r. jest nieważna i zasądził na rzecz powodów całość dochodzonej kwoty, a odsetki za opóźnienie od dnia złożenia oświadczenia o świadomości skutków stwierdzenia nieważności. Sąd zasądził również na rzecz kredytobiorców całość kosztów postępowania.

Sąd uzasadniając wyrok wskazał, że żądania główne powodów o ustalenie nieważności umowy kredytu oraz o zapłatę zasługiwały na uwzględnienie w całości. W ocenie Sądu, postanowienia mechanizmu indeksacji stanowią postanowienia niedozwolone, a tym samym nie wiążą powodów. Zdaniem Sądu, wyeliminowanie tych postanowień z przedmiotowej Umowy prowadzi do jej upadku.

Sąd nie uwzględnił zarzutu potrącenia złożonego przez bank.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.

Postępowanie w I instancji trwało 22 miesiące.