Nieważność umowy Santander Bank Polska

W dniu 16 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Dorota Stokowska-Komorowska, sygn. akt XXVIII C 15730/23) na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, w którym:

  1. Ustala, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawarta w sierpniu 2008 r. z poprzednikiem prawnym pozwanego – Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna
  2. Zasądza od pozwanego Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów ponad 200 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 kwietnia 2024 r. do dnia zapłaty
  3. Umarza postępowanie w pozostałym zakresie
  4. Ustala zasadę ponoszenia kosztów w ten sposób, że całość kosztów poniesie pozwany, szczegółowe wyliczenie pozostawiając referendarzowi sądowemu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.