Nieważność umowy Santander Bank Polska S.A.

W dniu 26 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Karol Smaga) w sprawie o sygn. akt IV C 753/20 wydał wyrok, w którym:

  1. Ustalił nieważność umowy Santander Bank Polska S.A. (d. Kredyt Banku) z 2008 r.
  2. Zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. na rzecz powodów ponad 83 tys. PLN i 12 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 16 stycznia 2023 r. do dnia zapłaty
  3. Oddalił powództwo w pozostałym zakresie (tj. w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie)
  4. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 5.434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.