Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 12 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Marcin Czachura, sygn. XXVIII C 3069/23) wydał wyrok, w którym:

  1. Ustalił, że umowa dawnego EFG Eurobank Ergasias jest nieważna
  2. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów ponad 300 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 31 grudnia 2023 r. do dnia zapłaty
  3. Oddalił powództwo w pozostałej części (w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie)
  4. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka oraz r. pr. Jakub Strojewski z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.