Nieważność umowy Polbank EFG

13 października 2022 r. SO Warszawa (XXV C 777/19; SSO Krystyna Stawecka) ustalił nieważność umowy d. Polbank EFG z sierpnia 2008 r. i zasądził zwrot kwot z odsetkami od oświadczenia konsumenta o zgodzie na nieważność umowy.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.